Selasa, 05 Maret 2013

Bandingkan pasangan kata pada masing-masing soal yang diberikan. Kemudian, pilih jawaban a.Sinonim bila sepasang kata tersebut mempunyai arti yang sama atau hampir sama. Dan pilih jawaban b.Antonim bila sepasang kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan atau hampir berlawanan.
Kerjakan dengan cepat dan teliti. Waktu yang diberikan 20 menit. Bila waktunya sudah 20 menit, segera berhenti.


1. canda --- kelakar
a. Sinonim b. Antonim
2. kebal --- rentan
a. Sinonim b. Antonim
3. mukadimah --- pembukaan
a. Sinonim b. Antonim
4. praktek --- teori
a. Sinonim b. Antonim
5. pailit --- bangkrut
a. Sinonim b. Antonim
6. elastis --- kaku
a. Sinonim b. Antonim
7. imitasi --- asli
a. Sinonim b. Antonim
8. institusi --- lembaga
a. Sinonim b. Antonim
9. primitif --- modern
a. Sinonim b. Antonim
10. pro --- kontra
a. Sinonim b. Antonim
11. sel --- bui
a. Sinonim b. Antonim
12. adaptasi --- penyesuaian
a. Sinonim b. Antonim
13. jual --- beli
a. Sinonim b. Antonim
14. maksimal --- minimal
a. Sinonim b. Antonim
15. antipati --- simpati
a. Sinonim b. Antonim
16. kandidat --- calon
a. Sinonim b. Antonim
17. konvensi --- kesepakatan
a. Sinonim b. Antonim
18. realitas --- maya
a. Sinonim b. Antonim
19. analogi --- persamaan
a. Sinonim b. Antonim
20. datang --- pergi
a. Sinonim b. Antonim
21. manual --- otomatis
a. Sinonim b. Antonim
22. lengser --- turun
a. Sinonim b. Antonim
23. perlindungan --- proteksi
a. Sinonim b. Antonim
24. teliti --- ceroboh
a. Sinonim b. Antonim
25. gagal --- sukses
a. Sinonim b. Antonim
26. hambatan --- dukungan
a. Sinonim b. Antonim
27. vertikal --- horisontal
a. Sinonim b. Antonim
28. mikro --- makro
a. Sinonim b. Antonim
29. motif --- corak
a. Sinonim b. Antonim
30. virtual --- maya
a. Sinonim b. Antonim
31. bukit --- lembah
a. Sinonim b. Antonim
32. fluktuasi --- gejolak
a. Sinonim b. Antonim
33. pra --- pasca
a. Sinonim b. Antonim
34. tinggi --- rendah
a. Sinonim b. Antonim
35. nisbi --- absolut
a. Sinonim b. Antonim
36. realita --- kenyataan
a. Sinonim b. Antonim
37. antagonis --- lawan
a. Sinonim b. Antonim
38. ilegal --- sah
a. Sinonim b. Antonim
39. gugat --- tuntut
a. Sinonim b. Antonim
40. instrumen --- alat
a. Sinonim b. Antonim
41. provokasi --- pancingan
a. Sinonim b. Antonim
42. racun --- madu
a. Sinonim b. Antonim
43. berpakaian --- bugil
a. Sinonim b. Antonim
44. kompromi --- pertentangan
a. Sinonim b. Antonim
45. interpretasi --- tafsir
a. Sinonim b. Antonim
46. kuantitas --- jumlah
a. Sinonim b. Antonim
47. takut --- berani
a. Sinonim b. Antonim
48. tender --- penawaran
a. Sinonim b. Antonim
49. bulat --- bundar
a. Sinonim b. Antonim
50. disanjung --- dihina
a. Sinonim b. Antonim

51. maju --- mundur
a. Sinonim b. Antonim
52. kelola --- urus
a. Sinonim b. Antonim
53. stadium --- tingkat
a. Sinonim b. Antonim
54. bertemu --- berpisah
a. Sinonim b. Antonim
55. meluas --- menciut
a. Sinonim b. Antonim
56. mencatat --- menghapus
a. Sinonim b. Antonim
57. tangkal --- cegah
a. Sinonim b. Antonim
58. pemugaran --- renovasi
a. Sinonim b. Antonim
59. awalan --- akhiran
a. Sinonim b. Antonim
60. gemuk --- kurus
a. Sinonim b. Antonim
61. ilusi --- khayalan
a. Sinonim b. Antonim
62. kenaikan --- inflasi
a. Sinonim b. Antonim
63. menderita --- bahagia
a. Sinonim b. Antonim
64. bonus --- diskon
a. Sinonim b. Antonim
65. nomaden --- menetap
a. Sinonim b. Antonim
66. introduksi --- penutup
a. Sinonim b. Antonim
67. perintis --- pewaris
a. Sinonim b. Antonim
68. insting --- naluri
a. Sinonim b. Antonim
69. kampiun --- juara
a. Sinonim b. Antonim
70. rajin --- malas
a. Sinonim b. Antonim
71. slogan --- semboyan
a. Sinonim b. Antonim
72. absolut --- mutlak
a. Sinonim b. Antonim
73. hikayat --- sejarah
a. Sinonim b. Antonim
74. gasal --- ganjil
a. Sinonim b. Antonim
75. kredit --- debet
a. Sinonim b. Antonim
76. intermezo --- selingan
a. Sinonim b. Antonim
77. profesional --- amatir
a. Sinonim b. Antonim
78. relatif --- nisbi
a. Sinonim b. Antonim
79. akbar --- besar
a. Sinonim b. Antonim
80. berat --- ringan
a. Sinonim b. Antonim
81. anti --- menentang
a. Sinonim b. Antonim
82. kulit --- isi a. Sinonim b. Antonim
83. impuls --- rangsangan
a. Sinonim b. Antonim
84. standar --- baku
a. Sinonim b. Antonim
85. destruktif --- konstruktif
a. Sinonim b. Antonim
86. kuat --- lemah
a. Sinonim b. Antonim
87. jaminan --- agunan
a. Sinonim b. Antonim
88. mandiri --- bergantung
a. Sinonim b. Antonim
89. random --- acak
a. Sinonim b. Antonim
90. suplemen --- tambahan
a. Sinonim b. Antonim
91. fenomena --- kejadian
a. Sinonim b. Antonim
92. gersang --- subur
a. Sinonim b. Antonim
93. langit --- bumi
a. Sinonim b. Antonim
94. legenda --- dongeng
a. Sinonim b. Antonim
95. pasif --- aktif
a. Sinonim b. Antonim
96. asumsi --- anggapan
a. Sinonim b. Antonim
97. fakta --- opini
a. Sinonim b. Antonim
98. gaji --- honor
a. Sinonim b. Antonim
99. hukuman --- denda
a. Sinonim b. Antonim
100. poligami --- monogami
a. Sinonim b. Antonim

KUNCI JAWABAN PSIKOTEST

ANTONIM-SINONIM

(LAWAN-PERSAMAAN KATA)


1.A (Sinonim)
2.B (Antonim)
3.A (Sinonim)
4.B (Antonim)
5.A (Sinonim)
6.B (Antonim)
7.A (Sinonim)
8.B (Antonim)
9.B (Antonim)
10.B (Antonim)
11.A (Sinonim)
12.A (Sinonim)
13.B (Antonim)
14.B (Antonim)
15.B (Antonim)
16.A (Sinonim)
17.A (Sinonim)
18.B (Antonim)
19.A (Sinonim)
20.B (Antonim)
21.B (Antonim)
22.A (Sinonim)
23.A (Sinonim)
24.B (Antonim)
25.B (Antonim)
26.B (Antonim)
27.B (Antonim)
28.B (Antonim)
29.A (Sinonim)
30.A (Sinonim)
31.B (Antonim)
32.A (Sinonim)
33.B (Antonim)
34.B (Antonim)
35.B (Antonim)
36.A (Sinonim)
37.A (Sinonim)
38.B (Antonim)
39.A (Sinonim)
40.A (Sinonim)
41.A (Sinonim)
42.B (Antonim)
43.B (Antonim)
44.B (Antonim)
45.A (Sinonim)
46.A (Sinonim)
47.B (Antonim)
48.A (Sinonim)
49.A (Sinonim)
50.B (Antonim)
51.B (Antonim)
52.A (Sinonim)
53.A (Sinonim)
54.B (Antonim)
55.B (Antonim)
56.B (Antonim)
57.A (Sinonim)
58.A (Sinonim)
59.B (Antonim)
60.B (Antonim)
61.A (Sinonim)
62.A (Sinonim)
63.B (Antonim)
64.A (Sinonim)
65.B (Antonim)
66.B (Antonim)
67.B (Antonim)
68.A (Sinonim)
69.A (Sinonim)
70.B (Antonim)
71.A (Sinonim)
72.A (Sinonim)
73.A (Sinonim)
74.A (Sinonim)
75.B (Antonim)
76.A (Sinonim)
77.B (Antonim)
78.B (Sinonim)
79.A (Sinonim)
80.B (Antonim)
81.A (Sinonim)
82.B (Antonim)
83.A (Sinonim)
84.A (Sinonim)
85.B (Antonim)
86.B (Antonim)
87.A (Sinonim)
88.B (Antonim)
89.A (Sinonim)
90.A (Sinonim)
91.A (Sinonim)
92.B (Antonim)
93.B (Antonim)
94.A (Sinonim)
95.B (Antonim)
96.A (Sinonim)
97.B (Antonim)
98.A (Sinonim)
99.A (Sinonim)
100.A (Antonim)
Categories:

0 komentar:

Posting Komentar

  • Blogger news

  • Blogroll

  • About